• This website sets cookies on your device. To find out more about how we use cookies please refer to our Privacy and Cookie Policy. By continuing to use the site, we’ll assume that you are content for us to set these on your device.
  • Close
Home > About the Bank > Gwybodaeth Iaith Gymraeg ar Wefan y Bank of England
 

Gwybodaeth Iaith Gymraeg ar Wefan y Bank of England

Dan ei Gynllun Iaith Gymraeg, mae’r  Bank of England (‘y Banc’) yn darparu’r wybodaeth ddilynol ar ei Wefan yn y Gymraeg.

Cadw'r ddysgl yn wastad - rôl y Bank of England

Gwybodaeth ynghylch papurau banc y Bank of England, yn neilltuol
- Deunyddiau addysgol ar ein papurau banc:

Deunyddiau addysgol eraill yn benodol ar gyfer ysgolion

Nodiadau a gwybodaeth / cardiau gweithgareddau i athrawon Punnau a Cheiniogau  

Bywgraffiadau byr o Neil Ashbridge, Asiant i Gymru, ac Ian Derrick, Dirprwy Asiant 

 Gwybodaeth am Gyfundrefn Ddatrys Arbennig y Bank of England ar gyfer delio â banciau a chymdeithasau adeiladu mewn trallod (96KB)

 Manylion ynghylch sut i gysylltu â’r Banc (91KB) 

Cynllun Bank of England i’r Iaith Gymraeg (75KB)

Cynllun iaith Gymraeg Bank of England – adroddiad monitro 2012 (96KB)