Skip to main content
  • This website sets cookies on your device. To find out more about how we use cookies please refer to our Privacy and Cookie Policy. By continuing to use the site, we’ll assume that you are content for us to set these on your device.
  • Close
Home > Education and Museum > Rôl y Bank of England - cadw’r ddysgl yn wastad
 

Rôl y Bank of England - cadw’r ddysgl yn wastad

Mae ‘Cadw’r ddysgl yn wastad: rôl y Bank of England’ ('y Banc') yn ffilm fer sy’n defnyddio  metaffor morwrol ac animeiddio i egluro rolau a chyfrifoldebau’r Banc mewn ffordd hygyrch, ddychmygus a difyr. Rhennir y ffilm yn saith modiwl byr, sy’n darparu canllaw syml i rolau polisi ariannol a sefydlogrwydd cyllidol y Banc. Maent yn egluro pam mae chwyddiant isel a system gyllidol ddiogel a sefydlog o bwys i economi’r DU a sut mae’r Banc yn cyfrannu at eu cyflawni.

  1. Arian
  2. Prisiau a gwerth eich arian
  3. Rheoli gwariant
  4. Y system gyllidol
  5. Y chwyrligwgan ariannol
  6. Cadw hyder
  7.  Sut mae’r Banc yn gweithio


Cliciwch ar y symbol hwn  i ddewis is-deitlau Cymraeg neu Saesneg.

 

 

Share