Skip to main content
 • This website sets cookies on your device. To find out more about how we use cookies please refer to our Privacy and Cookie Policy. By continuing to use the site, we’ll assume that you are content for us to set these on your device.
 • Close
Home > Education and Museum > Eich arian a’r system ariannol
 

Eich arian a’r system ariannol

​Mae’r pamffled hwn ar gyfer y cyhoedd cyffredinol yn archwilio’r problemau a gyflwynwyd gan yr argyfwng cyllidol, y diwygiadau rheoleiddiol mawr a ddilynodd, a chyfrifoldebau newydd y Bank of England. Mae’n cynnwys:

 • Yr  argyfwng cyllidol byd-eang
 • Beth yw’r system ariannol?
 • Cyfalaf a hylifedd: blociau adeiladu system ariannol ddiogelach
 • Pam mae cyfalaf banc yn bwysig?
 • Pam mae hylifedd banc yn bwysig?
 • Sut newidiodd yr argyfwng reoleiddio cyllidol yn y DU?
 • Pwyllgor Polisi Ariannol (FPC) y Bank of England
 • Yr  Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA)
 • Beth sy’n digwydd os yw arian yn mynd yn brin i fanciau masnachol?
Mae system ariannol sefydlog yn golygu y gall cartrefi a busnesau fod yn hyderus bod eu harian yn ddiogel, yswirio yn erbyn risg a dibynnu ar fynediad i gyllid pan fydd arnynt ei angen – yn ystod amseroedd da a gwael.
 
 

Adnoddau Allweddol

Share