Skip to main content
  • This website sets cookies on your device. To find out more about how we use cookies please refer to our Privacy and Cookie Policy. By continuing to use the site, we’ll assume that you are content for us to set these on your device.
  • Close
Home > Education and Museum > Gwersi ar blât
 

Gwersi ar blât

​Cynllunir Gwersi ar Blât i helpu athrawon i drafod pyncliau yn gysylltiedig â gwaith y Bank of England ar y maes llafur economeg Lefel A newydd. Gall athrawon dorri a gludo sleidiau ar gyfer eu gwersi eu hunain yn y dosbarth.

Fel arfer mae gwersi’n cynnwys tair rhan:
  • Y brif wers mewn fformat PowerPoint neu pdf;
  • Crynodeb un dudalen o’r brif wers mewn fformat pdf;
  • Taenlen Excel yn cynnwys y data a’r siartiau a ddefnyddir yn y Wers.
 

Gwers 1 - Y pôs cynhyrchiant mawr

 Prif Wers - Fersiwn PDF


Prid Wers - Fersiwn PowerPoint​


Data a siartiau ar gyfer y Wers