Stephen Hicks

Agent, Wales

Biography

Steve became Agent for Wales in June 2015, after a 12 month secondment from the Office for National Statistics in the agency. After graduating with a BA (Hons) in Social Sciences from Nottingham Trent University he joined the Government Statistical Service in 1998.  He has undertaken a range of roles in Government that have included analysis of the Labour Market, Employment Relations, Business and Regional Statistics as well as Measuring National Well-being. He has lead various development projects to improve the quality of statistics as well as providing statistical advice to policy makers on monitoring and evaluating government policies.

Originally from Camberley in Surrey, Steve moved to Cardiff in 2008 after living in South East London for 10 years, two of which were spent administrating a large charity full-time.  He is married with 3 children and enjoys mountain biking in his spare time.


Bywgraffiad

Daeth Steve yn Asiant i Gymru ym mis Mehefin 2015, ar ôl secondiad 12-mis o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn yr asiantaeth. Ar ôl graddio gyda BA (Anrhyd) mewn Gwyddorau Cymdeithasol o Brifysgol Nottingham Trent, ymunodd â Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth ym 1998. Mae wedi ymgymryd ag ystod o rolau gyda'r Llywodraeth sydd wedi cynnwys dadansoddi'r Farchnad Lafur, Cysylltiadau Cyflogaeth, Ystadegau Busnes a Rhanbarthol yn ogystal â Mesuro Lles Cenedlaethol. Mae wedi arwain nifer o brosiectau datblygu i wella ansawdd ystadegau yn ogystal â darparu Cyngor ystadegol i wneuthurwyr polisi ar fonitro a gwerthuso polisïau'r llywodraeth.
 
Un o Camberley yn Surrey'n wreiddiol, symudodd Steve i Gaerdydd yn 2008 ar ôl byw yn Ne-ddwyrain Llundain am 10 mlynedd, y treuliwyd dwy ohonynt yn gweinyddu elusen fawr yn llawnamser. Mae'n briod gyda 3 phlentyn a mae'n mwynhau beicio mynydd yn ei amser hamdden.

 

Agency for Wales

Bank of England Agency for Wales / Asiantaeth i Gymru
Regus House / Tŷ Regus
Malthouse Avenue
Pontprennau
Cardiff / Caerdydd
CF23 8RU

Tel: +44 (0)29 20263385 

This page was last updated 31 January 2023